3/2008 – Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.

Zarząd Quantum software S.A. z siedziba w Krakowie podaje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.quantum-software.com/ – w zakładce  „Relacje inwestorskie”.


Wykaz Raportów