2/2009 – Informacja dotycząca nie stosowania jednej z zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Zgodnie z par 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Zarząd spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie informuje, że nie stosuje w pełni zasady określonej w części II pkt 2. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, zgodnie z którą „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od 1 stycznia 2009”.

Emitent przygotował nowy serwis Relacji Inwestorskich zgodnie z zaleceniami GPW i od 1 stycznia 2009 uruchomił również serwis w języku angielskim. Część w języku angielskim zawiera wszystkie podstawowe dane dotyczące spółki włączając: dokumenty Spółki, informacje dotyczące Zarządu Emitenta, Rady Nadzorczej, informacje finansowe oraz tłumaczenie wszystkich raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości.

Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu Emitenta oraz w związku z wysokimi kosztami profesjonalnych tłumaczeń raportów okresowych Spółka postanowiła nie udostępniać tłumaczeń raportów okresowych za poprzednie lata, oraz nie będzie udostępniała tłumaczeń raportów okresowych za 2009. Emitent prowadzi aktywną politykę kontaktów za analitykami oraz inwestorami, również zagranicznymi; powyższe działania zdaniem Spółki pozwolą na uzyskanie przez inwestorów zagranicznych wystarczających informacji oraz możliwości kontaktu ze Spółką. Ponadto, Zarząd nie wyklucza podjęcia decyzji o zamieszczaniu tłumaczeń raportów okresowych w przyszłości.