2/2008 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software SA z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku.

Raporty kwartalne:

  • IV kwartał 2007 r. – 13 lutego 2008 r.
  • I kwartał 2008 r. – 5 maja 2008 r.
  • II kwartał 2008 r. ? 4 sierpnia 2008 r.
  • III kwartał 2008 r. – 4 listopada 2008 r.

Raport Roczny za 2007 r. – 27 maja 2008 r.

Raport za I półrocze 2008 r. – 30 września 2008 r.