22/2007 – Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd Quantum software SA informuję, że w dniu 30 października 2007 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Emitentem a Firma Handlową „JAGO” z siedzibą w Krzeszowicach.

Przedmiotem umowy jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem SAP wraz z systemem wspomagającym zarządzanie procesami logistycznymi QGUAR , który jest autorskim rozwiązaniem Quantum software S.A.

Rozwój potencjału Emitenta w zakresie oferowania najwyższej klasy komplementarnych rozwiązań innych producentów oprogramowania jest istotnym elementem strategii i jednym z celów przeprowadzonej w ostatnich miesiącach publicznej emisji akcji.

Firma JAGO kontynuując dynamiczny rozwój podjęła decyzję o wdrożeniu w.w. rozwiązań informatycznych w celu zapewnienia jak najwyższego poziom obsługi swoim klientom oraz w celu zastosowania takich narzędzi w zakresie zarządzania dystrybucją, które pozwolą firmie realizować długofalową politykę wzrostu. Jednym z kryteriów wyboru dostawcy oprogramowania były bardzo wysokie wymagania wobec efektywności procesów logistycznych.

Wartość umowy została objęta klauzulą poufności.

Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.