21/2007 – Korekta raportu półrocznego SA-P 2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w przekazanym w dniu 28 września 2007 roku raporcie okresowym za I półrocze 2007r. omyłkowo zamieszczono
w arkuszu ?Wybrane Dane Finansowe? nieprawidłowe dane w punktach od XV do XVIII za I półrocze 2007 r.

W załączeniu spółka podaje skorygowane 'Wybrane Dane Finansowe’.

W związku z powyższym Zarząd Quantum software S.A. w dniu 2 października 2007 roku poda do publicznej wiadomości skorygowany Raport za I półrocze 2007 roku.

Załączniki:


1. skorygowana tabela – wybrane dane finansowe (PDF)
2. korygowana tabela wybrane dane finansowe (PDF)