1/2009 – Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.

Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie podaje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. Ponadto Emitent informuje, że wymienione w wykazie raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.quantum-software.com/ – w zakładce „Relacje inwestorskie”.


Załącznik:
Wykaz Raportów za 2008 r. (pobierz plik pdf)