21/2008 – Zawarcie umowy z DM PENETRATOR S.A. o pełnienie funkcji animatora

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 19.08.2008r. zawarł z DM PENETRATOR S.A. umowę o pełnienie przez DM PENETRATOR S.A. funkcji animatora emitenta dla Quantum software SA.

Ponadto, Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż DM PENETRATOR SA, zgodnie z par. 88 ust. 3 Regulaminu GPW, przekaże GPW odpis zawartej umowy. Jeżeli do dwóch tygodni Zarząd GPW nie wyrazi sprzeciwu, będzie to równoznaczne z uzyskaniem zgody na wykonywanie przez DM PENETRATOR S.A. uprawnień wynikajacych z umowy zawartej z Quantum software S.A.