22/2008 – Aneks do Umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 30 września 2008 r. Spółka otrzymała podpisany Aneks nr 1 do Umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta z dnia 19 sierpnia 2008 roku z Domem Maklerskim PENETRATOR S.A. z siedzibą w Krakowie.

Aneks nr 1 dostosowuje wskazaną Umowę do warunków określonych w Programie Wspierania Płynności.