20/2007 – Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 26.09.2007 r. zostały podpisane umowy z przedsiębiorstwem „MARTIS” Spółka Jawna z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.

Przedmiotem umów jest udzielenie licencji oraz wdrożenie pakietu SAP All-in-One ERP Package.

„MARTIS” Spółka Jawna jest dystrybutorem przędz do produkcji rajstop, skarpet, dzianin oraz tkanin.

W ocenie Quantum software S.A. umowy te należy uznać za znaczące z następujących względów:

(I) ugruntowuje słuszność decyzji o partnerstwie z koncernem SAP jako umowa dotycząca produktów obcych,

(II) realizuje jeden z ważnych elementów strategii Spółki określonej w prospekcie emisyjnym,

(III) ma wartość istotnie przekraczającą 10% kapitału własnego wg bilansu na koniec I półrocza 2007.