20K/2007 – Uzupełnienie Raportu nr 20/2007 – Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Wypełniając obowiązek wynikający z par.9 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Quantum software SA, podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie Raportu nr 20/2007 z dnia 27 wrzesnia 2007 roku.

Poniżej poprawna treść raportu:

„Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 26.09.2007 r. zostały podpisane umowy z przedsiębiorstwem „MARTIS” Spółka Jawna z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.
Przedmiotem umów jest udzielenie licencji oraz wdrożenie pakietu SAP All-in-One ERP Package z usługami towarzyszącymi w zależności od bieżących potrzeb.
Wartość umów wynosi około 550.000 tys zł. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. „MARTIS” Spółka Jawna jest dystrybutorem przędz do produkcji rajstop, skarpet, dzianin oraz tkanin.

W ocenie Quantum software S.A. umowy te należy uznać za znaczące z następujących względów:

(i) ugruntowuje słuszność decyzji o partnerstwie z koncernem SAP jako umowa dotycząca produktów obcych,
(ii) realizuje jeden z ważnych elementów strategii Spółki określonej w prospekcie emisyjnym,
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych