20/2009 – Rejestracja Spółki zależnej – Edisonda Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd Spółki Quantum software S.A. informuje, iż w dniu 01 września 2009 roku zarejestrowana została Spółka zależna – Edisonda Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 zł i dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy udział. Quantum software S.A. objęła 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Edisonda Sp. z o.o. Objęte udziały zostały pokryte wkładem pieniśżnym – gotówką. Spółka Edisonda Sp. z o.o. została zawiązana w celu projektowania interakcji i prowadzenia badań nad efektywnością komunikacyjną stron internetowych (ewentualnie innych mediów elektronicznych) oraz na wykorzystywaniu tych badań w celach komercyjnych.