19/2009 – Rozpoczęcie przez Noble Securities S.A. pełnienia funkcji animatora emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 września 2009 roku, Noble Securities S.A. rozpoczął z dniem 1 września br. pełnienie funkcji animatora emitenta.