19/2007 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2007. Raport półroczny za pierwsze półrocze 2007 roku – 28 września 2007 r. Raport kwartalny za III kwartał roku 2007 – 6 listopada 2007 r.