18/2009 – Zmiana animatora Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że z dniem 31 sierpnia 2009 roku DM PENETRATOR S.A. przestanie pełnić funkcję animatora emitenta dla Quantum software S.A. Równocześnie Zarząd Quantum software SA informuje o zawarciu w dniu 24 sierpnia 2009 roku warunkowej umowy o pełnienie przez Noble Securities Spółka Akcyjna funkcji animatora emitenta (umowa zawarta od dnia 01 września 2009 r.)
Jeżeli do dwóch tygodni Zarząd GPW nie wyrazi sprzeciwu, będzie to równoznaczne z uzyskaniem zgody na
wykonywanie przez Noble Securities Spółka Akcyjna uprawnień wynikajacych z umowy zawartej z Quantum software S.A.