17/2007 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 12 września br Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki Biel Audyt Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3 A, na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych Quantum software S.A. sporządzonych na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2007 r.

Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3129. Z usług powyższego podmiotu Spółka korzystała w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2006.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiazującymi przepisami i normami zawodowymi.