16/2009 – Stosowanie zasad Dobrych Praktyk

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku Quantum software S.A. oświadcza, że od dnia 10 lipca 2009 roku zapewnia pełne funkcjonowanie swojej strony internetowej dla inwestorów www.quantum-software.com w języku angielskim w zakresie wskazanym w części II pkt 1 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.