16/2008 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA w dniu 17 czerwca 2008 roku.

Treść proponowanych uchwał w załącznikach.

1.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA

pobierz plik pdf
2.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 oraz uchwały nr 20 ZWZA

pobierz plik pdf