15/2008 – Podpisanie umów przez Spółkę zależną

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Quantum software SA informuje, że w dniu 30 maja br otrzymał informację od Spółki zależnej Quantum International Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, o zawarciu przez Spółkę trzech umów na terenie Ukrainy, tj.:

1) W dniu 17.05.2008 r. podpisano umowy z dystrybutorem wyrobów alkoholowych i tytoniowych „Versen Plus” Sp. z o.o. z siedzibą w Kirovograd. Wartość umów wynosi 806.975 hrywien (w przeliczeniu na PLN około: 368.000 zł);

2) W dniu 29.05.2008 r. podpisano umowy ze Spółką „Zhitomirskiy Maslozavod” S.A. z siedzibą w Zhytomyr, liderem w produkcji i dystrybucji lodów i wyrobów mrożonych. Wartość podpisanych umów wynosi 636.227 hrywien (w przeliczeniu na PLN około: 290.000 zł);

3) W dniu 29.05.2008 r. podpisano umowy z firmą produkcyjno ? dystrybucyjną artykułów FMCG „DiAD Sp. z o.o.” . Wartość zawartych umów wynosi 647.107 hrywien (w przeliczeniu na PLN około: 295.000 zł).

Przedmiotem każdej z umów z ww. Spółkami jest bezterminowe udzielenie licencji i kompleksowe wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie procesami logistycznymi Qguar WMS Pro, który jest autorskim rozwiązaniem Quantum software SA.. Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium stanowiącym o uznaniu powyższego zamówienia za znaczące jest wartość przedmiotu umowy w relacji do wartości kapitałów Spółki zależnej od Emitenta.