17/2008 – Podpisanie umowy przez Spółkę zależną

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Spółki zależnej Quantum International Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, iż w dniu 4 czerwca br zostały zawarte umowy z dystrybutorem materiałów budowlanych firmą Prommash Brovary należącej do rosyjskiej Grupy Diana.

Przedmiotem umów jest bezterminowe udzielenie licencji i kompleksowe wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie procesami logistycznymi Qguar WMS PRO, który jest autorskim rozwiązaniem Quantum software SA. Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. System Qguar swoim zasięgiem obejmie całość procesów zachodzących w magazynie o łącznej powierzchni 4600 m kw.

Suma zawartych umów licencyjnej i wdrożeniowej wynosi 489.585 hrywien (w przeliczeniu na PLN około: 227.000 zł).

Kryterium stanowiącym o uznaniu powyższego zamówienia za znaczące jest wartość przedmiotu umowy w relacji do wartości kapitałów Spółki zależnej od Emitenta.