15/2007 – Zawarcie znaczącej umowy z Roshen Confectionery

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Quantum software S.A. informuje, że Spółka zawarła w dniu 21.08.2007 umowę z Roshen Confectionery Corporation z siedzibą w Kijowie.

Przedmiotem umowy jest wdrożenie autorskiego systemu klasy SCE Qguar.

Wartość kontraktu wyniesie ok. 150 tys. EUR.

ROSHEN CONFECTIONERY jest największym producentem wyrobów cukierniczych na Ukrainie z prawie 30 % udziałem na tym rynku.
Roshen posiada zakłady produkcyjne także w Rosji i na Litwie. Firma eksportuje swoje wyroby do Rosji, Kazachstanu, Mołdawii, Estonii, na Litwę, do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec i Izraela. Warto podkreślić, iż w pierwszym półroczu 2007 r. wartość produkcji w spółce przekroczyła 300 mln USD.

W wyniku tej transakcji oraz ze względu na znaczący udział w rynku firmy Roshen, Quantum dodatkowo umacnia swoją pozycję na rynkach zagranicznych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto jej wartość przekraczającą 10% kapitałów spółki.