14/2007 – Zmiana operatora ESPI

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, zgodnie z par.15 ust.1 pkt 5 Regulaminiu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), że Pani Joanna Pydo została dołączona do grupy operatorów systemu ESPI. Z dostępu do systemu ESPI została wyłączona Pani Monika Zadęcka.