14/2010 – Wykaz uchwał podjętych na ZWZA quantum software s.a. w dniu 18 maja 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 18 maja 2010 roku.

Treść uchwał w załączniku:

Protokół ZWZA Quantum software 18.05.2010