15/2010 – Powołanie Rady Nadzorczej Quantum software S.A. na nowa kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 18 maja 2010 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję. Radę Nadzroczą Spółki stanowi pięciu członków w następującym składzie osobowym: Pan Leopold Kutyła Pan Tomasz Polończyk Pan Henryk Gaertner Pan Jerzy Majewski Pani Anna Nadolska

Pan Leopold Piotr Kutyła ? Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pana Leopold Kutyła prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Pan Leopold Kutyła jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Wydział Informatyki.
Doświadczenie zawodowe: Pan Leopold Kutyła w latach 1969 ? 1972 pracował w Instytucie Badań Jądrowych, w latach 1972 ? 1973 pracował w Centrum Mikroelektroniki w Warszawie, w latach 1973 ? 1990 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w 1990 ? 1991 pracował w Thermoclim S.A z siedzibą w Warszawie, w latach 1991 ? 1997 pracował w Quantum Sp. z o.o. w Warszawie, od 1997 prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto Pan Leopold Kutyła od 2002 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej ? GDK Development S.A. a od 2002 r. do lutego 2007 r. był Członkiem Zarządu Nowa Kamienica Sp. z o.o. Pan Leopold Kutyła nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Krzysztof Polończyk ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Miejscem pracy Pana Tomasza Polończyka jest Quantum Software S.A. i wykonuje on swoje obowiązki w siedzibie Emitenta, gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. projektów indywidualnych. Pan Tomasz Polończyk nie podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. Prowadzona przez niego działalność ma istotne znaczenia dla Emitenta. Pan Tomasz Polończyk jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek Informatyka.
Doświadczenie zawodowe: Pan Tomasz Polończyk latach 1991 ? 1992 pracował w Uczelnianym Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na stanowisku informatyka, w latach 1993 ? 1994 pracował na stanowisku dyrektora w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym ?SLOT? w Oświęcimiu, od listopada 1994 r.do grudnia 1994 r. pracował w Zakładach Metali Lekkich ?Kęty? jako programista, w latach 1995 ? 1996 pracował w Quantum Sp. z o.o. Oddział Kraków na stanowisku programisty, od 1997 pracuje w Quantum Software S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora ds. projektów indywidualnych. Ponadto Pan Tomasz Polończyk od 1999 r. jest wspólnikiem Quantum Assets Sp. z o.o. (do roku 2003 spółka działała pod firmą D.Logistics Services Sp. z o.o.). Pan Tomasz Polończyk nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Henryk Ludwik Gaertner ? Członek Rady Nadzorczej. Miejscem pracy Pana Henryka Gaertnera jest ?Kubas, Kos, Gaertner ? Adwokaci? spółka partnerska. Pan Henryk Gaertner jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Lekarski oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji.
Doświadczenie zawodowe: Pan Henryk Gaertner w latach 1994 ? 1997 pracował w Kancelarii Adwokackiej Tadeusza Czekaja jako prawnik praktykant, w latach 1997 ? 2000 pracował w „Krzysztof Labe i Partnerzy” s.c. jakaaplikant adwokacki, w latach 2000 – 2003 pracował w „Weil, Gotshal & Manges” sp. kom. jako adwokat stowarzyszony, od 2003 do chwili obecnej prowadzi własna praktykę adwokacką w ramach „Kubas, Kos, Gaertner? Adwokaci” sp.p. i jest partnerem w tej kancelarii. Ponadto Pan Henryk Gaertner w latach 1998 ? 2002 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ?SYSTEM 3000? S.A. (grupa TECHMEX S.A.), od 1998 r. do chwili obecnej jest wspólnikiem oraz Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej kilkunastu spółek kapitałowych i osobowych z GD&K Group, od 2000 r. do chwili obecnej jest Członkiem Zarządu Quantum Assets Sp. z o.o. (poprzednio do 2003 r. pod firmą ?D.Logistics Services? sp. z o.o.), w latach 2000 ? 2002 był Członkiem Rady Nadzorczej S4E Storage for Enterprices S.A. (grupa MCI Investment S.A.), od 2003 r. do chwili obecnej jest Członkiem Rady Nadzorczej Gerda sp. z o.o. (z uwzględnieniem przekształceń korporacyjnych). Pan Henryk Gaertner nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.

Pan Jerzy Majewski ? Członek Rady Nadzorczej Miejscem pracy Pana Jerzego Majewskiego jest Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, gdzie pracuje na stanowisku Kierownika Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych. Pan Jerzy Majewski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydział Budowy Maszyn, kierunek Projektowanie Procesów Technologicznych.
Doświadczenie zawodowe: Pan Jerzy Majewski od 1979 r. pracował w Fabryce Maszyn i Urządzeń Pakujących SPOMASZ w Gnieźnie na stanowisku technologa a od 1980 r. na stanowisku Z-cy Głównego Technologa, od 1983 r. pracował w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym MERCOMP Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku projektanta,
od 1985 r. pracował w Przedsiębiorstwie Usługowym INFOTECH Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku projektanta i informatyka, od 1989 r. pracował w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym ANEKS Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku projektanta i informatyka, od 1992 r. pracował w Zakładach Mięsnych S.A. w Gnieźnie na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Informatyki, od 1994 r. pracuje w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu początkowo na stanowisku Z-cy Kierownika Centrum Wiedzy Logistycznej a obecnie na stanowisku Kierownika Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych. Od roku 2009 zajmuje również stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Teleinformatyki. Ponadto Pan Jerzy Majewski od 1997 jest wspólnikiem Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o., założyciela Wyższej Szkoły Logistyki, w latach 2004 ? 2006 pełnił funkcję V-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej CEL Sp. z o.o. a od 2007 jest Sekretarzem Rady Nadzorczej CEL sp. z o.o. Pan Jerzy Majewski nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anna Nadolska ? Członek Rady Nadzorczej. Anna Nadolska od 2001 r. pracuje na stanowisku inspektora w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Centrala w Warszawie. W latach 1999 ? 2001 pracowała w Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu w Warszawie jako pracownik naukowy. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność logistyka międzynarodowa. Pani Anna Nadolska nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.