13/2010 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Quantum software SA zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2010 r. w Krakowie wzięli udział następujący akcjonariusze, posiadający więcej niż 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu:

 – Quantum Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

  • Liczba akcji: 675.421
  • Liczba głosów: 1.350.842
  • Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 90,38 %
  • Udział w ogólnej liczbie głosów: 60,85 %