13/2009 – Akcjonariusze dysponujący powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd Quantum software SA zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2009 r. w Krakowie wzięli udział następujący akcjonariusze, posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

– Quantum Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

  • Liczba akcji: 898.400
  • Liczba głosów: 1.573.821
  • Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 92,28 %
  • Udział w ogólnej liczbie głosów: 70,89 %