12/2009 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 18 maja 2009 roku.

Treść uchwał w załączniku.


Załącznik:

Treść uchwał podjętych na ZWZA Quantum software S.A. (pobierz plik pdf)