11/2009 – Korekta raportu rocznego Quantum software S.A.

Korekta raportu rocznego Quantum software S.A. w zakresie treści Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w  2008 r. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Quantum software SA , przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego RS/2008 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w zakresie treści Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.

Treść skorygowanych punktów w załączniku.


Załącznik (pobierz plik pdf)