12/2007 – Quantum software S.A. zakwalifikowana do segmentu 5 PLUS

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Zarząd Spółki Quantum software S.A. informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował, że Giełda dokonała kwalifikacji spółki Quantum software S.A. do segmentu 5 PLUS