10/2007 – Informacja w sprawie rejestracji papierów wartościowych w KDPW

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Quantum software S.A. informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2007 r. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

Emitent: Quantum software S.A.

Kod ISIN -PDA: PLQNTUM00026

Liczba rejestrowanych PDA: 470.000

Uchwała Zarządu KDPW S.A.: nr 546 / 07 z dnia 27.07.2007 r.

Oferujący: Dom Maklerski Polonia Net S.A.


Komunikat KDPW – rejestracja PW (PDF)