9/2007 – Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym GPW

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 9 sierpnia 2007 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym następujących papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę: Prawa do Akcji Serii C oraz Akcje Serii B i C.