22/2014 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Quantum software S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego „rozszerzonego” raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2014 r. Nowy termin to: 14.11.2014 r.