16/2014 – Wykaz uchwał podjętych na ZWZA w dniu 6 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 6 czerwca 2014 roku.

Załącznik

1. Protokół ZWZA z dnia 06.06.2014 r. (pobierz plik pdf)