5/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Quantum software S.A. zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 1 lipca 2020 r. wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

– „Minvesta sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie:

  • Liczba akcji: 675 421
  • Liczba głosów: 1 350 842
  • Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 89,16%
  • Udział w ogólnej liczbie głosów: 65,42%