1/2014 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

Podstawa prawna: Art.65 ust.1 Ustawy o ofercie ? wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.

Działając na podstawie Art. 65 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Quantum software S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do  publicznej wiadomości w roku 2013. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.quantum-software.com w sekcji „Inwestorzy”.

Załącznik

1. Wykaz informacji bueżących i okresowych