8/2010 – Powołanie Zarządu na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259), Zarząd Quantum software S.A. informuje o powołaniu osób zarządzających. W dniu 15 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu na nową kadencję Zarządu Spółki Quantum software S.A. w osobach:

  • Tomasz Hatala ? Prezes Zarządu
  • Bogusław Ożóg ? Wiceprezes Zarządu
  • Marek Jędra ? Wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Mnich – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza postanowiła, że nowa kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem 19.03.2010 r.

Tomasz Hatala ? Prezes Zarządu Wykształcenie: Pan Tomasz Hatala ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek Informatyka. Doświadczenie zawodowe: Pan Tomasz Hatala w latach 1989 ? 1993 pracował w Maszachaba Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku programisty, w 1993 pracował w Montex Sp. z o.o. w Kolonii na stanowisku informatyka, w latach 1993 ? 1997 pracował w Quantum Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku programisty, od 1997 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Operacyjnego w Quantum Software S.A. Ponadto Pan Tomasz Hatala od 1999 r. do 2009 r. był wspólnikiem w Hatala i Wspólnicy Sp. j., od 2008 r. jest wspólnikiem Hatala i Spółka Sp. j., od 2008 r. jest wspólnikiem w Quantum Assets Sp. z o.o. (do roku 2003 spółka działała pod firmą D.Logistics Services Sp. z o.o.), od 2002 r. do lutego 2007 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ? Nowa Kamienica Sp. z o.o., od 2002 do 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu ? GDK Development S.A., od 2002 r. pełni funkcję Członka Zarządu ? Radionika Sp. z o.o., od 2007 jest Prezesem Zarządu ? Quantum East Sp. z o.o. oraz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej CNT Quantum Sp. z o.o. Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Bogusław Jan Ożóg ? Wiceprezes ZarząduWykształcenie: Pan Bogusław Ożóg ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek Informatyka (studia zakończone absolutorium). Doświadczenie zawodowe: Pan Bogusław Ożóg w latach 1990 ? 1993 pracował w PIW Fortech Sp. z o.o. na stanowiskach programisty i projektanta systemów informatycznych, w latach 1993 ? 1997 pracował w Quantum Sp. z o.o. na stanowiskach programisty i projektanta systemów informatycznych, od 1997 r. pracuje w Quantum Software S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Rozwoju Produktów. Ponadto Pan Bogusław Ożóg od 2002r. do 2008 r. pełnił w GDK Development S.A. funkcję Członka Zarządu, od 2002 r. do lutego 2007 r. w Nowa Kamienica Sp. z o.o. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej tej spółki, od 1999 r. jest wspólnikiem Quantum Assets Sp. z o.o. (do roku 2003 spółka działała pod firmą D.Logistics Services Sp. z o.o.), od 1999 r. do 2009 był wspólnikiem T.Hatala i Wspólnicy Sp. J. oraz od 2004 do 2008 r. był wspólnikiem Q-Log GmbH. Od 2009 r. jest Prezesem Zarządu spółki Edisonda Sp. z o.o. oraz od 2009r. jest Prezesem Zarządu spółki Quantum I- Services Sp. z o.o.. Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marek Józef Jędra ? Wiceprezes Zarządu Wykształcenie: Pan Marek Jędra ukończył trzy semestry na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Doświadczenie zawodowe: Pan Marek Jędra w latach 1990 ? 1992 był wspólnikiem Vagabond Sp. z. o. o., w latach 1992 ? 1995 był wspólnikiem Kriger s.c., w latach 1994-1997 pracował w Quantum Sp. z. o. o. na stanowisku programisty, od 1997 r. pracuje w Quantum Software S.A.Ponadto Pan Marek Jędra od 1999 r. jest wspólnikiem Quantum Assets Sp. z o.o. (do roku 2003 spółka działała pod firmą D.Logistics Services Sp. z o.o.). Od 2009 roku jest członkiem Rady Nadzorczej CNT Quantum Sp. z o.o. Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Tomasz Mnich ? Członek ZarząduWykształcenie: Pan Tomasz Mnich ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek Elektronika. Doświadczenie zawodowe: Pan Tomasz Mnich w latach 1994 ? 1997 pracował w Quantum Sp. z o. o. w Warszawie na stanowisku programisty, w latach 1997 ? 2000 pracował w Quantum Software S.A. na stanowisku starszy programista/kierownik projektu, od 2000 r. pracuje w  Quantum Software S.A. na stanowisku Dyrektora i od 2005 r. pełni też funkcję Członka Zarządu Quantum Software S.A. Ponadto Pan Tomasz Mnich od 1999 r. jest wspólnikiem Quantum Assets Sp. z o.o. (do roku 2003 spółka działała pod firmą D.Logistics Services Sp. z o.o.). oraz od 2004 r. do 2008 r. był wspólnikiem Q-Log GmbH. Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.