26/2008 – Pozyskanie środków z Funduszy Europejskich

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Emitenta informuje, że Spółka otrzymała pisemne potwierdzenie od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, iż zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zdecydowano przyznać dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 1.4-4.1- Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.

Projekt pod tytułem „Badania nad nowymi produktami informatycznymi z zakresu ekologicznej logistyki” ma umożliwić powstanie produktów z dziedziny ekologicznej logistyki. Zastosowanie ich u potencjalnych klientów wpłynie na optymalizację wykorzystania zasobów, w tym paliw nieodnawialnych, oraz na ograniczenie szkodliwego oddziaływania przedsiębiorców na środowisko naturalne. Projekt ma być zrealizowany do końca lipca 2010 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi ok. 1.107.620,00 złotych.

Drugi projekt pod tytułem „System informatyczny do optymalizacji produkcji w zintegrowanym łańcuchu dostaw ” ma na celu opracowania rozwiązania informatycznego do wspomagania procesów produkcyjnych; rozwiązanie to będzie funkcjonować jako część systemu obsługującego pełny łańcuch dostaw. Projekt zostanie zrealizowany poprzez opracowanie nowego systemu informatycznego, służącego do śledzenia i zarządzania procesami biznesowymi na hali produkcyjnej. Projekt ma być zrealizowany do końca września 2010 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi ok. 929.955,00 zł