24/2008 – Zawarcie umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd Quantum software SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Spółki zależnej Quantum International Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, iż w dniu 24 listopada 2008 r. wpłynęły do siedziby Spółki podpisane umowy z dwoma firmami należącymi do Grupy Carlsberg – wiodącego producenta powszechnie znanych marek piwa; tj. z Slavutich Browary w Kijowie i Zaporożu oraz z Lvivska Browary we Lwowie. 

Przedmiotem umów jest bezterminowe udzielenie licencji i kompleksowe wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie procesami produkcyjno – logistycznymi Qguar WMS PRO oraz QMessenger, które są autorskim rozwiązaniem Quantum software SA. System Qguar swoim zasięgiem obejmie całość procesów zachodzących w trzech kompleksach produkcyjno ? logistycznych.
 
Suma umów licencyjnych i wdrożeniowych zawartych ze spółką Slavutich Browary w Kijowie i Zaporożu wynosi 1.523.453,48 tys. hrywien, wg kursu NBP z dn. 24/11/08  w przeliczeniu na PLN:  742.683,57 zł.

Suma umów licencyjnych i wdrożeniowych zawartych z Lvivska Browary wynosi 642.541,11 tys. hrywien, wg kursu NBP z dn. 24/11/08 08 w przeliczeniu na PLN:  313.238,79 zł 
 
Wartość wszystkich zawartych umów wynosi: 1.055.922,36 zł 
 
Terminy wykonania umów: 31.12.2009 rok oraz do wypełnienia wszystkich zobowiązań stron umowy.  Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach