24/2007 – Wdrożenie oprogramowania do prowadzenia projektów – realizacja celów emisji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd Quantum software SA z siedzibą w Krakowie informuje o rozpoczęciu wdrożenia systemu klasy PPM (Portfolio Project Management) ? IBM Rational Protfolio Manager, czyli rozwiązania wspomagającego procesy biznesowe przedsiębiorstwa poprzez automatyzację cyklu życia portfela projektów informatycznych wraz z rozbudowanym repozytorium dokumentów.

Zakup i wdrożenie zintegrowanego, nowoczesnego mechanizmu zarządzania procesami w zakresie wszystkich prac projektowych był jednym z celów emisji akcji i elementem strategii Quantum software S.A. określonej w prospekcie emisyjnym. Do sfinansowania wydatków Spółki na realizację zadania wykorzystane są środki pozyskane z publicznej emisji akcji.