19/2011 – Wykaz uchwał podjętych na ZWZA Quantum software s.a. w dniu 30.06.2011 r

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Treść uchwał w załączniku:

1. Załącznik