34/2010 – Zarejestrowanie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D

Zarejestrowanie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie?ące i okresowe.
Zarząd Quantum software S.A. informuje, ?e zgodnie z otrzymanymi komunikatami Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A w dniu 27 grudnia 2010 r. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 28
grudnia 2010 r., akcje Quantum software S.A. serii D w ilości 10.757 sztuk zostały z dniem 29 grudnia 2010 r.
wprowadzone do obrotu giełdowego i zarejestrowane pod kodem PLQNTUM00018. Łączna liczba akcji emitenta
po rejestracji wynosi 730.757.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że zgodnie z otrzymanymi komunikatami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A w dniu 27 grudnia 2010 r. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 28 grudnia 2010 r., akcje Quantum software S.A. serii D w ilości 10.757 sztuk zostały z dniem 29 grudnia 2010 r. wprowadzone do obrotu giełdowego i zarejestrowane pod kodem PLQNTUM00018. Łączna liczba akcji emitenta po rejestracji wynosi 730.757.