25/2009 – Informacja o transakcajch zawartych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 13 października 2009 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży łącznie 2.467 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A. na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej , w tym:

 • 2 akcje po cenie 10,05 zł w dniu 20.05.2009 r.
 • 360 akcji po cenie 9,51 zł w dniu 21.05.2009
 • 700 akcji po cenie 9,25 zł w dniu 02.09.2009 r.
 • 200 akcji po cenie 9,35 w dniu 08.09.2009 r.
 • 201 akcji po cenie 9,45 zł w dniu 10.09.2009r.
 • 130 akcji po cenie 9,77 zł w dniu 25.09.2009 r.
 • 250 akcji po cenie 9,75 zł w dniu 28.09.2009 r.
 • 160 akcji po cenie 9,67 zł w dniu 29.09.2009 r.
 • 134 akcje po cenie 9,70 zł w dniu 01.10.2009 r.
 • 110 akcji po cenie 9,70 zł w dniu 07.10.2009 r.
 • 220 akcji po cenie 9,49 w dniu 09.10.2009 r.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.