Dane syntetyczne

Quantum software S.A.
ul. Walerego Sławka 3A
30-633 Kraków

tel.: +48 (12) 646 98 00
fax: +48 (12) 646 98 02

KRS:   0000136768
REGON:  351243328
NIP:   677-17-53-870
Kapitał zakładowy: 657.435,00.

Notowania

Notowania

Kontakt dla inwestorów

Ewa Warchoł
tel.: (+48) 12 646 98 00
fax: (+48) 12 646 98 02
Mail >>
Jednostkowy raport roczny za rok 2021

 

Jednostkowy raport roczny za rok 2021 otwórz plik xhtml 

Załączniki do raportu jednostkowego:
1. Opinia i raport biegłego

otwórz plik xhtml

2. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2021

otwórz plik xhtml

3. List Prezesa spółki Quantum software S.A.

otwórz plik xhtml

 
Skonsolidowany raport roczny 2021

 

Skonsolidowany raport roczny za rok 2021

otwórz plik xhtml


Załączniki do raportu skonsolidowanego:
1. Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej 2021

otwórz plik xhtml

2. Opinia i raport biegłego GK.pdf

otwórz plik xhtml

3. List Prezesa Zarządu

otwórz plik xhtml