Dane syntetyczne

Quantum software S.A.
ul. Walerego Sławka 3A
30-633 Kraków

tel.: +48 (12) 646 98 00
fax: +48 (12) 646 98 02

KRS:   0000136768
REGON:  351243328
NIP:   677-17-53-870
Kapitał zakładowy: 657.435,00.

Notowania

Notowania

Kontakt dla inwestorów

Ewa Warchoł
tel.: (+48) 12 646 98 00
fax: (+48) 12 646 98 02
Mail >>
Skonsolidowany raport roczny 2020

 

Skonsolidowany raport roczny za rok 2020 pobierz plik pdf

Załączniki do raportu skonsolidowanego:
1. Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej 2020 pobierz plik pdf
2. Opinia i raport biegłego GK.pdf pobierz plik pdf
3. List Prezesa Zarządu pobierz plik pdf