0001/2017 – Informacja dotycząca niestosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Quantum Software Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” Wynagrodzenia VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 1) ogólną informację na temat przyjętego […]

0002/2010 – Informacja dotycząca stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje do publicznej widomości informację o odstąpieniu od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę, ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. Spółka odstąpiła od stosowania następujących zasad ładu korporacyjnego: Zasady 5 w części I – Polityka wynagrodzeń wobec Zarządu jest kształtowana przez Radę Nadzorczą Emitenta, natomiast Zarządu wobec […]

0001/2010 – Zmiany w tekście Regulaminu Obrad WZA

Zarząd Quantum software S.A. działając na podstawie zasady określonej w części I pkt 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uwzględniając zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2010 roku uchwałą nr 25. Plik Raportu: QS – Regulamin WZA – tekst […]