Zarząd Quantum software S.A. przekazuje do publicznej widomości informację o odstąpieniu od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę, ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Spółka odstąpiła od stosowania następujących zasad ładu korporacyjnego:

Spółka rozważy możliwość stosowania niniejszej zasady od dnia 1 stycznia 2012r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Hatala, Prezes Zarządu
Marek Jędra, Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *