Zarząd Quantum software S.A. działając na podstawie zasady określonej w części I pkt 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uwzględniając zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2010 roku uchwałą nr 25.

Plik Raportu: QS – Regulamin WZA – tekst jednolity z 18 maja 2010 r. (pobierz plik pdf)

Osoby reprezentujące spółkę:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *