Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Informacja Zarządu Quantum software S.A. dotycząca niestosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (07.02.2017) Podstawa prawna: Regulamin GPW par. 29 pkt 3.   Wynagrodzenia VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,2) informacje na temat warunków i wysokości […]