Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej może wchodzić od pięciu do dziewięciu członków, z których każdy powoływany jest na trzyletnią kadencję. Ze względu na zakres działalności Quantum software, Walne Zgromadzenie powołało w 2007 roku pięciu członków Rady Nadzorczej. Leopold Kutyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej Leopold Kutyła od 1997 prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Jest Członkiem Rady Nadzorczej – […]