25/2007 – Projekty uchwał na NWZ Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.  Treść raportu:          Zarząd Quantum software S.A. zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów […]

24/2007 – Wdrożenie oprogramowania do prowadzenia projektów – realizacja celów emisji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne. Zarząd Quantum software SA z siedzibą w Krakowie informuje o rozpoczęciu wdrożenia systemu klasy PPM (Portfolio Project Management) ? IBM Rational Protfolio Manager, czyli rozwiązania wspomagającego procesy biznesowe przedsiębiorstwa poprzez automatyzację cyklu życia portfela projektów informatycznych wraz z rozbudowanym repozytorium dokumentów. […]

23/2007 – Zwołanie NWZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum Software S.A. na podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz ustępu XXIII pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15.01.2008r., na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w hotelu Novotel Kraków Centrum przy […]

22K/2007 – Zawarcie znaczącej umowy – Korekta Raportu 22/2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2007 z dnia 31 października 2007 roku Zarząd Quantum software SA wprowadza korektę wynikająca z niepoprawności zastosowania sformułowania: „Wartość umowy została objęta klauzulą poufności”. Zarząd informuje, że treść i warunki umowy są poufne, […]

20K/2007 – Uzupełnienie Raportu nr 20/2007 – Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Wypełniając obowiązek wynikający z par.9 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Quantum software SA, podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie Raportu nr 20/2007 […]

16K/2007 – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2007 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Quantum software SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software SA informuję, iż w Raporcie Bieżącym nr 16 z dnia 11 września 2007 r. nie wskazał jednoznacznie daty rejestracji przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego. Poniżej poprawna treść Raportu: „Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w […]

22/2007 – Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne. Zarząd Quantum software SA informuję, że w dniu 30 października 2007 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Emitentem a Firma Handlową „JAGO” z siedzibą w Krzeszowicach. Przedmiotem umowy jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem SAP wraz z systemem wspomagającym zarządzanie procesami […]

21/2007 – Korekta raportu półrocznego SA-P 2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w przekazanym w dniu 28 września 2007 roku raporcie okresowym za I półrocze 2007r. omyłkowo zamieszczono w arkuszu ?Wybrane Dane Finansowe? nieprawidłowe dane w punktach od XV do XVIII za […]

20/2007 – Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne. Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 26.09.2007 r. zostały podpisane umowy z przedsiębiorstwem „MARTIS” Spółka Jawna z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Przedmiotem umów jest udzielenie licencji oraz wdrożenie pakietu SAP All-in-One ERP Package. „MARTIS” Spółka Jawna jest dystrybutorem przędz […]

19/2007 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2007. Raport półroczny za pierwsze półrocze 2007 roku – 28 września 2007 r. Raport kwartalny za III kwartał roku 2007 – 6 listopada 2007 r.