Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia 2020
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Quantum Software S.A. 2020 (plik pdf)


Termin i miejsce
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.12.2020 roku o godz. 10:00 w Krakowie przy ulicy Kordiana 19.


Porządek obrad
Zgodnie z art. 402 (1) k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.12.2020 roku o godz. 10:00 w Krakowie przy ulicy Kordiana 19.

2. Planowany porządek obrad (plik pdf)


Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 02.12.2020 r.
Liczba wszystkich akcji 1 314 870 sztuk,  łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 02.12.2020 r. wynosi 2 064 870 sztuk, wartość nominalna akcji 657 435 zł


Projekty uchwał
3. Projekty uchwał na NWZA Quantum software 28.12.2020 (plik pdf) 


Formularz na wykonywanie prawa głosu
4. Formularz na wykonywanie prawa głosu (plik pdf)