Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia 2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia 2019
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Quantum Software S.A. 2019 (plik pdf)


Termin i miejsce
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.


Porządek obrad
Na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 (1) k.s.h. oraz art. 398 k.s.h. a także na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.
2. Planowany porządek obrad (plik pdf)


Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 20.11.2019 r.
Liczba wszystkich akcji 1 314 870 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 20.11.2019 r. wynosi 2 064 870 sztuk, wartość nominalna akcji 657 435 zł


Projekty uchwał
3. Projekty uchwał na NWZA Quantum software 16.12.2019 (plik pdf)


Formularz na wykonywanie prawa głosu
4. Formularz na wykonywanie prawa głosu (plik pdf)